Na našem e-shopu naleznete spory různých druhů hub a to výhradně ke vzdělávacím a mikroskopickým účelům. Neneseme žádnou odpovědnost za jiné použití našich produktů.

Legislativa

Neprodáváme:

- rostliny obsahující psychotropní látky zařazené do seznamu I-lV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

- rostliny obsahující omamné látky zařazené do seznamu I-IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.),

- prekursory a pomocné látky zařazené do tabulky I-II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.)

Rovněž na našich stránkách nenajdete a tedy ani nehledejte:

- Houbičky (Lysohlávky) s obsahem psilocybinu a psilocinu

- Produkty z rostliny Cannabis (konopí) s obsahem THC

- Živé kaktusy nebo výrobky z kaktusů rodu Lophopora a Trichocereus a podobné s obsahem meskalinu

 

Do České republiky nedovážíme a neprodáváme žádné produkty, které mohou být v rozporu s právními normami České republiky.

Žádný z nabízených produktů neobsahuje látky zařazené na seznam omamných a psychotropních látek dle nařízení vlády 463/2013.

Zároveň žádný produkt zde nabízený není obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

 Přísně dodržujeme právní předpisy ČR

Etnobotanický materiál slouží pouze pro spirituální, okrasné, studijní, vědecké účely a jako součást etnobotanických a etnofarmakologických sbírek. Vegetalistům slouží energie etnobotanického materiálu k navázání spirituálního kontaktu s duchovní bytostí rostliny tzv.: geniem. Nabízená semena slouží pouze k okrasným účelům. Neneseme odpovědnost za nesprávné užití rostlin.

Informace zde uváděné mají pouze spirituální, vzdělávací a informační charakter, nikoho nenabádáme ke konzumaci etnobotanických produktů.Vyhrazujeme si právo kdykoliv doplnit či omezit nabízené produkty podle změn v legislativě ČR.

Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let opusťte prosím stránky! Pokud provozovatel zjistí, že objednávku učinila osoba mladší 18 let, vystavuje se objednatel nebo své zákonné zástupce žalobě za podvod (uvádění nepravdivých údajů)!